اجاره میدل باس از باس رنتال

میدل باس ها 31 نفر گنجایش دارند و دارای فول امکانات برای مسافرین هستند ، انواع 21 نفره و 17 نفره هم شامل می شوند مه به ترتیب امکانات آن ها نیمه فول و معمولی هستند. برای اجاره مینی بوس رنت باس به شما میدل باس 31 نفره با امکانات کامل را پیشنهاد می کند. اين دسته از خودرو ها به خاطر کوچک بودن نسبت به اتوبوس به اجاره ميدل باس و یا مینی باس مشهور شده اند و قادر به جابجايي 17 تا 31 نفر در مدلهای مختلف می باشند.